Jesteś w obszarze treści głównej

Deklaracja dostępności

Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie Wytycznymi w sprawie dostępności Cyfrowej 2.1. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych w domenie lepszyweb.pl, w tym strony Twój Asystent Dostępności.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z WCAG 2.1

Strona internetowa jest zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA.

 • Obsługa: Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki oraz urządzeń dotykowych.
 • Układ graficzny: Strona elastycznie dostosowuje się do różnej wielkości i orientacji ekranów w różnych urządzeniach.
 • Czytniki ekranu: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak NVDA, JAWS czy VoiceOver.
 • Wygląd: Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek, dzięki czemu można swobodnie powiększać lub zmniejszać tekst odpowiednio do swoich potrzeb.
 • Odnośniki: Odnośniki redagujemy w taki sposób, aby były zrozumiałe nawet bez kontekstu treści, która je otacza.
 • Ilustracje: Obrazki i grafiki prezentacyjne opisujemy tekstem zastępczym. Złożone grafiki opisywane są w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów. Grafiki dekoracyjne są pomijane przez czytniki ekranu (zawierają pusty atrybut alt).

Nietypowe zachowania

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli napotkasz problem z dostępnością, możesz:

 • zgłosić je nam na adres e-mail: audyt@lepszyweb.pl,
 • poprosić o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi i prośby staramy się rozpatrzyć w ciągu 3-5 dni robocznych.